TELSOFT s.r.o.

Download

Vyskúšajte si ZADARMO tarifikáciu a vyhodnotenie prevádzky Vašej pobočkovej ústredne, na požiadanie Vám poskytneme inštalačný balík plne funkčnej verzie 4.1.1.1 bežiacej v DEMO režime (náhodný zápis hovorov).

Ak na telefonovanie nevyužívate vlastnú telefónnu pobočkovú ústredňu, ale využívate služby IP telefónie cez VoIP operátora, je možné pomocou modulu Import dát od operátorov vytvoriť z importovaných údajov o hovoroch výslednú databázu evidovaných hovorov.