TELSOFT s.r.o.

Služby

Návrh optimálneho balíka tarifikačného SW

Poradíme Vám pri výbere balíka tarifikačného SW (výber modulov), ktorý zodpovedá Vašim súčasným požiadavkam na funkčnosť SW.

Inštalácia a nastavenie SW

 • vykonáme inštaláciu tarifikačného SW QConTel Plus, jeho nastavenie podľa skutočných prevádzkových podmienok PbÚ užívateľa (definícia a nastavenie parametrov tarifikačných SW brán, priradenie operátorov a SW brán do vstupných liniek, nastavenie ďalších systémových parametrov SW)
 • náklady na cestovné je možné ušetriť inštaláciou formou asistencie pri inštalácii a nastavení SW QConTel Plus na diaľku (po telefóne, e-mail). Predpokladá sa samozrejme spolupráca s osobou, ktorá ovláda základy práce s počítačom.

V prípade potreby (napr. inštalácia na server, potreba zmeny nastavenia pobočkovej ústredne) sa inštalácia vykonáva v súčinnosti so správcom siete príp. servisným technikom PbÚ.

Inštaláciu a nastavenie SW QConTel Plus vykonávajú aj pracovníci našich partnerských organizácií.

Školenie

Školenie obsluhy sa spravidla vykonáva v rámci inštalácie. V prípade záujmu je taktiež možné vykonať školenie obsluhy dodatočne u zákazníka na základe objednávky.

Kontrola zákazníckych údajov, aktualizácia nastavenia tarifikácie

Vykonáme kontrolu nastavenia tarifikácie (aktuálnosť) - zákazník nám dodá údaje (databáza zoznamov a hovorov) - odporučíme a vykonáme zmeny v nastavení SW.

Vytvorenie individuálneho užívateľského programu pre operátora

Vytvoríme pre Vás individuálny užívateľský program (cenník), ktorý Vám ponúkne telekomunikačný operátor. Tento sa potom neimportuje do Vášho tarifikačného programu.

Úprava užívateľského programu pre operátora

Vykonáme úpravu štandardného príp. špeciálneho užívateľského programu telekomunikačného operátora podľa požiadaviek zákazníka.

Optimalizácia nákladov na telefonovanie do mobilných sietí v SR

(pre analýzu a optimalizáciu nákladov využívame náš špeciálny analytický softvérový nástroj)

Na základe Vašej reálnej databázy telefónnych hovorov do mobilných sietí v SR Vám vykonáme analýzu možných variantov telefonovania do mobilných sietí v SR a navrhneme Vám optimálny model telefonovania (počet potrebných GSM brán, typy paušálov), ktorý Vám zabezpečí:

 • najrýchlejšiu návratnosť počiatočnej investície na zakúpenie a inštaláciu GSM brán
 • maximálne zníženie nákladov na telefonovanie do mobilných sietí v SR pri zachovaní maximálnej dostupnosti GSM brán pre užívateľov PbÚ podľa počtu „súčasných“ hovorov

V prípade, že už využívate telefonovanie cez GSM brány, vykonáme Vám audit na telefonovanie do mobilných sietí v SR:

 • vykonáme analýzu - prehodnotíme Váš súčasný model telefonovania
 • na Vašu reálnu databázu telefónnych hovorov aplikujeme rôzne metódy a modely tarifikácie hovorov do mobilných sietí v SR
 • na základe výsledkov analýzy Vám navrhneme optimálny model telefonovania

Reálna databáza hovorov môže byť vytvorená:

 • priamo z databázy hovorov tarifikačného SW QConTel Plus
 • importom elektronického výpisu odchádzajúcich volaní od Vášho telekomunikačného operátora (formát XLS, TXT, CSV)
 • príp. importom (konverziou) z databázy hovorov iného tarifikačného SW

Optimalizácia nákladov na telefónnu prevádzku, poradenstvo pri výbere operátora telekomunikačných služieb

(pre analýzu a optimalizáciu nákladov využívame náš špeciálny analytický softvérový nástroj)

Na základe Vašej reálnej databázy telefónnych hovorov

 • aplikovaním tarifných modelov (užívateľských programov) telekomunikačných operátorov (prípadne špeciálnych tarifných modelov, ktoré Vám ponúkajú telekomunikační operátori), vytvoríme tabuľku porovnania nákladov za uskutočnené telefónne hovory cez jednotlivých operátorov (aj v členení podľa typu hovorov - klasifikácie hovorov)
 • vykonáme analýzu výsledkov a navrhneme Vám optimálny model telefonovania (najvýhodnejších telekomunikačných operátorov, najvýhodnejšie smerovanie hovorov do sietí operátorov podľa typu hovorov)

Reálna databáza hovorov môže byť vytvorená:

 • priamo z databázy hovorov tarifikačného SW QConTel Plus
 • importom elektronického výpisu odchádzajúcich volaní od Vášho telekomunikačného operátora (formát XLS, TXT, CSV)
 • príp. importom (konverziou) z databázy hovorov iného tarifikačného SW