TELSOFT s.r.o.

Nová verzia tarifikačného SW QConTel Plus 4.1.1.1

Vylepšenia v jednotlivých moduloch, nový modul Exportov do formátovaného Excelu, nový doplnkový modul Automatizované exporty     Viac ...
Vyskúšajte si ZADARMO tarifikáciu a vyhodnotenie prevádzky Vašej pobočkovej ústredne, na požiadanie Vám poskytneme inštalačný balík plne funkčnej verzie bežiacej v DEMO režime (náhodný zápis hovorov)      Viac ... V prípade, že na telefonovanie nevyužívate vlastnú telefónnu pobočkovú ústredňu, ale využívate služby IP telefónie cez VoIP operátora, je možné pomocou modulu Import dát od operátorov vytvoriť z importovaných údajov o hovoroch výslednú databázu evidovaných hovorov.      Viac ...

TSNetLogger - sieťový datalogger

Sieťový logovací SW TSNetLogger slúži na logovanie (monitorovanie) zariadení (PBX, prístroje a iné) cez sieťové rozhranie použitím TCP/IP protokolu alebo cez sériový COM port (rozhranie RS232). Vyskúšajte si ZADARMO TSNetLogger v DEMO režime, inštalačný balík Vám poskytneme na požiadanie      Viac ...

QConTel Plus - tarifikácia pobočkovej ústredne

Tarifikačný SW umožňuje sledovať telefónnu prevádzku pobočkovej ústredne, vyhodnocovať, oceňovať a zaznamenávať odchodzie i príchodzie telefónne hovory. Je vynikajúcim nástrojom na kontrolu a znižovanie nákladov na telefonovanie, poskytuje neustále a kompletné informácie o telefónnej prevádzke PbÚ a jej využívaní pripojenými účastníkmi.      Viac ...

WEB Server QConTel Plus

Nadstavba je určená pre užívateľov, ktorí požadujú prístup k informáciám o zaevidovaných hovoroch z mnohých pracovísk v sieti. Umožňuje prístup licencovanému počtu užívateľov cez štandardný Internetový prehliadač. WEB Server je možné začleniť do firemného intranetu.      Viac ...

Centrálna tarifikácia

SW QConTel Plus umožňuje centrálnu tarifikáciu z viacerých PbÚ (pobočiek) cez Modul pre vyhodnocovanie viacerých PbÚ. Tento modul je výhodný pre spoločnosti s viacerými pobočkami, na ktorých sú samostatné PbÚ a údaje o prevádzke ústrední chcú spracovávať a vyhodnocovať centrálne.      Viac ...

Import dát od operátorov

Doplnkový modul Import dát od operátorov umožňuje užívateľovi načítať údaje o hovoroch, ktoré mu poskytuje jeho operátor hlasových služieb v elektronickej forme, a následne ich napr. porovnať s databázou hovorov získaných z pobočkovej ústredne.      Viac ...

Alternatívny výpočet ceny hovorov

Doplnkový modul Alternatívny výpočet ceny hovorov je výhodný pre firmy, ktoré prenajímajú prípojky svojej pobočkovej ústredne a účtujú služby nájomníkom. Modul umožňuje zadefinovanie špecifického spôsobu tarifikácie pre skupinu prípojok (napr. nájomnici)      Viac ...

Štatistické vyhodnotenie prevádzky (ACD)

Doplnkový modul Štatistické vyhodnotenie prevádzky (ACD) - využitie v malých Call centrách - poskytuje štatistické vyhodnotenie príchodzích (príp. aj odchodzích) hovorov pre prípojky (agentov) alebo skupiny prípojok (agentov).      Viac ...

Monitorovanie aktivity uzlov (liniek, trunkov)

Doplnkový modul Monitorovanie aktivity uzlov (liniek, trunkov) umožňuje v prípade zaznamenania neaktivity príslušných uzlov (liniek, trunkov) počas nastaveného intervalu automaticky upozorniť užívateľa na neaktivitu uzlov.      Viac ...