TELSOFT s.r.o.

Balíky SW QConTel Plus 4.0

Stručný popis balíkov SW


Balík LITE

Balík LITE SW QConTel Plus je tzv. odľahčený balík, ktorý obsahuje „Základný modul“, „Modul príchodzích hovorov“ a „Modul Importu dát od operátorov“ rovnako ako balík Professional. Obsahuje všetky základné systémové a užívateľské zoznamy potrebné pre plnohodnotnú tarifikáciu a vyhodnotenie hovorov.

Obsahuje nasledovné obmedzenia:

 • vstupným linkám je možné priradiť tarifikačné brány len s jedným užívateľským programom (napr. užívateľský program Telekom Business Standard operátora Slovak Telecom a.s.), t.j nie je možné hovory tarifovať cez tarifikačnú bránu s programom Telecom Business Standard a ešte aj cez tarifikačnú bránu s programom Orange 1000
 • obsahuje len základnú tlačovú zostavu v "Prehľade evidovaných hovorov" typu "Detailný prehľad" s možnosťou definície tlačových šablón (výber, usporiadanie a veľkosť tlačených položiek, sumácia položiek, typ a veľkosť písma), neobsahuje rozšírené tlačové zostavy typu "Zoskupený prehľad" a "Zoskupený sumár"
 • obsahuje len základné spôsoby "Rozúčtovania štandardného" - Výber obdobia - Spôsob: Po prípojkách, Po linkách, Po krajinách, Po operátoroch, Po bránach, Po dňoch, Podrozúčtovania pre prípojky: Po krajinách, Po dňoch

Možno ho rozšíriť o moduly:

 • Modul hotelovej prevádzky

Balík PROFESSIONAL

Balík PROFESSIONAL obsahuje všteky moduly a funkcie balíku LITE a ďalšie rozširujúce moduly.

Možno ho rozšíriť o doplnkové moduly:

 • Modulu samostatného spracovania a vyhodnocovania hovorov QCPlusSpracService (ON-LINE tarifikácia)
 • Modul Automatizované exporty
 • Modul vyhodnotenia viacerých PbÚ (centrálna tarifikácia)
 • Modul monitorovania aktivity/neaktivity uzlov (liniek, trunkov)
 • Modul štatistického vyhodnotenia prevádzky (ACD)
 • Modul evidencie vnútorných hovorov (hovory z prípojky na prípojku)
 • Modul hotelovej prevádzky

Podrobný popis balíkov SW


Stiahnuť PDF súbor BalikyQCPlus_40.pdf (kliknite pravým tlačidlom myši a Uložiť cieľ ako...)