TELSOFT s.r.o.

Referencie

Referenčná listina inštalácií SW MCEval pre rozúčtovanie mobilnej komunikácie firmy:

 • Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
 • Štátna rozpočtová organizácia, Bratislava
 • Leaf Slovakia s.r.o., Levice

Výňatok z referenčnej listiny inštalácií tarifikačného systému QConTel Plus:

Inštalácie s centrálnou tarifikáciou viacerých PbÚ

 • Slovenské liečebné kúpele a.s., Piešťany
 • Západoslovenská energetika a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Slovak Parcel Service, spol. s r.o.
 • CHIRANA - PREMA Energetika, a.s., Stará Turá
 • Ústredný kotrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Štátna správa

 • Kancelária prezidenta SR, Bratislava
 • Kancelária Národnej rady SR - Účelové zariadenie Častá - Papiernička
 • Slovenský národný archív, Bratislava
 • MV SR, Štátny archív v Bratislave

Neziskový a verejný sektor

 • Slovenská televízia Bratislava
 • UNDP/RBEC Regional Support Center, Bratislava
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
 • Virologický ústav SAV, Bratislava

Banky, poisťovne, leasingové a investičné spoločnosti, audítorské spoločnosti

 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Allianz - Slovenská poiťovňa, a.s., Ústredie - Bratislava

Školstvo

 • Žilinská univerzita - Rektorát, Žilina
 • Univerzita Konštantína Filozofa-FF, Nitra
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • SPŠ elektrotechnická, Bratislava

Nemocnice

 • Nemocnica svätého Michala, Bratislava
 • Fakultná NsP J. A. Reimana, Prešov
 • NsP Bardejov, Bardejov
 • NsP Považská Bystrica, Považská Bystrica
 • NEMOCNICA ZDRAVIE s.r.o., Púchov

Hotely, kúpele, penzióny

 • CENTRÁL s.r.o. Hotel Termál, Kremnica
 • Penzión Zornička, Donovaly
 • Penzion - restaurant OÁZA, s. r. o., Turčianske Teplice

Súkromný sektor

 • Slovenské energetické strojárne a.s, Tlmače
 • Heineken Slovensko, a.s. Nitra
 • OAC Zlaté Piesky, s.r.o., Bratislava
 • SCA Hygiene Products spol. s r.o., Gemerská Hôrka
 • Stapring, a.s., Nitra
 • Skanska BS a.s., Prievidza
 • TRIM LEADER, a.s. Košťany nad Turcom
 • BASF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 • THORIN a.s., Bratislava
 • ENERGOTEL, a.s., Bratislava
 • PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany
 • GTECH Slovakia a.s., Bratislava