TELSOFT s.r.o.

Referencie

Referenčná listina inštalácií SW MCEval pre rozúčtovanie mobilnej komunikácie firmy:

 • Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava (licencia pre 2 200 mobilných zariadení)
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava (licencia pre 1 000 mobilných zariadení)
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava (licencia pre 300 mobilných zariadení)
 • Enermont s.r.o., Bratislava (licencia pre 400 mobilných zariadení)
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (licencia pre 4 800 mobilných zariadení)
 • Štátna rozpočtová organizácia, Bratislava (licencia pre 150 mobilných zariadení)
 • Leaf Slovakia s.r.o., Levice (licencia pre 200 mobilných zariadení)

Výňatok z referenčnej listiny inštalácií tarifikačného systému QConTel Plus:

Inštalácie s centrálnou tarifikáciou viacerých PbÚ

 • Slovenské liečebné kúpele a.s., Piešťany (sieť 2 PbÚ – 2 750 prípojok, hotelová verzia, WEB Server)
 • Západoslovenská energetika a.s. (sieť 6 PbÚ s celkovým počtom 2 500 prípojok, WEB Server)
 • SPP, a.s. Obvodné plynoslužobne (sieť 41 PbÚ s celkovým počtom 2 000 prípojok)
 • Slovenská pošta, a.s. (sieť 4 PbÚ s celkovým počtom 1 760 prípojok)
 • VOLKSBANK Slovensko a.s., Bratislava (sieť 8 PbÚ s celkovým počtom 1 300 prípojok, WEB Server)
 • Pivovary Topvar, a.s. (sieť 8 PbÚ s celkovým počtom 700 prípojok)
 • Slovak Parcel Service, spol. s r.o. (sieť 8 PbÚ s celkovým počtom 240 prípojok)
 • Xella Pórobetón SK, spol. s r.o., Šaštín - Stráže (sieť 3 PbÚ s celkovým počtom 160 prípojok, WEB Server)
 • Kancelária Národnej rady SR, Bratislava (sieť 2 PbÚ s celkovým počtom 1 500 prípojok)
 • Ministerstvo národnej obrany SR, Bratislava (sieť 2 PbÚ s celkovým počtom 500 prípojok, , WEB Server)
 • CHIRANA - PREMA Energetika, a.s., Stará Turá (sieť 2 PbÚ s celkovým počtom 1 000 prípojok)
 • Ústredný kotrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava (sieť 2 PbÚ s celkovým počtom 180 prípojok, WEB Server)
 • Motor-Car Bratislava s.r.o., Bratislava (sieť 2 PbÚ s celkovým počtom 250 prípojok)
 • Slovenský vodohospodársky podnik, Banská Štiavnica (sieť 2 PbÚ s celk. počtom 88 prípojok, WEB Server)

Štátna správa

 • Ministerstvo financií SR, Bratislava (1 000 prípojok, WEB Server)
 • Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava (700 prípojok)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava (400 prípojok)
 • Kancelária prezidenta SR, Bratislava (250 prípojok)
 • Kancelária Národnej rady SR - Účelové zariadenie Častá - Papiernička (150 prípojok)
 • Obvodný úrad Prešov (250 prípojok)
 • Obvodný úrad Prešov - pracovisko Sabinov (250 prípojok)
 • Štátna pokladnica, Bratislava (150 prípojok)
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žarnovica, Michalovce, Považská Bystrica, Dunajská Streda, Topolčany, Nitra, Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš
 • Mestský úrad, Hlohovec, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Handlová
 • Daňový úrad 2, Žilina
 • Daňový úrad, Krupina
 • Daňový úrad, Partizánske
 • Sociálna poisťovňa, Banská Bystrica, Topolčany
 • Okresný súd Žiar nad Hronom
 • Slovenský národný archív, Bratislava
 • MV SR, Štátny archív v Bratislave (56 prípojok, WEB Server)
 • Obvodný úrad, Brezno

Neziskový a verejný sektor

 • Slovenská televízia Bratislava (3 PbÚ s celkovým počtom 1 600 prípojok)
 • UNDP/RBEC Regional Support Center, Bratislava (200 prípojok)
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava (120 prípojok)
 • Delegácia Európskej Komisie, Bratislava
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava
 • Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Bratislava
 • Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
 • Ústav stavebníctva a architektektúry SAV, Bratislava
 • Virologický ústav SAV, Bratislava
 • Botanický ústav SAV, Bratislava
 • Štátny plemenársky ústav SR, Žilina
 • Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica (250 prípojok)
 • Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR, Bratislava
 • Mestská knižnica, Bratislava

Banky, poisťovne, leasingové a investičné spoločnosti, audítorské spoločnosti

 • Ľudová Banka, a.s., pobočky Bratislava, Levice, Liptovský Mikuláš, Košice, Nové Mesto n/Váhom, Pezinok, Púchov a ďalšie
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava(500 prípojok)
 • Svetová banka, Bratislava
 • J & T Finance Group, a.s., Bratislava (1 100 prípojok)
 • Allianz - Slovenská poiťovňa, a.s., Ústredie - Bratislava (3 000 prípojok)
 • Home Credit Slovakia, a.s. Piešťany
 • UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava
 • UNION poisťovacia a.s., Bratislava
 • Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava
 • Česká poisťovňa, a.s.
 • Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, Bratislava
 • VšZP, Liptovský Mikuláš
 • VšZP, Žiar nad Hronom
 • Dr. Rödl and Partner, spol. s r.o., Bratislava
 • SCP SR Bratislava a.s., Bratislava
 • VB Leasing, spol. s r.o., Bratislava
 • Deloitte & Touche spol. s r.o., Bratislava (2 PbÚ s celkovým počtom 180 prípojok)
 • HZ PKF, s.r.o. Prievidza (2 PbÚ s celkovým počtom 64 prípojok)
 • VÚB Factoring a.s., Bratislava
 • PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava
 • Profidebt Slovakia, s.r.o., Bratislava

Školstvo

 • Žilinská univerzita - Rektorát, Žilina
 • Univerzita Konštantína Filozofa-FF, Nitra (2 PbÚ)
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • SOU Drevárske, Žarnovica
 • SPŠ elektrotechnická, Bratislava

Nemocnice

 • Fakultná NsP J. A. Reimana, Prešov (1 000 prípojok)
 • NsP Bardejov, Bardejov (500 prípojok)
 • NsP Považská Bystrica, Považská Bystrica (400 prípojok)
 • NEMOCNICA ZDRAVIE s.r.o., Púchov
 • Národná transfúzna služba SR, Bratislava
 • PRO BIOS s.r.o. neštátna poliklinika, Bratislava

Hotely, kúpele, penzióny

 • Kúpele Bojnice a.s., Bojnice (400 prípojok
 • CENTRÁL s.r.o. Hotel Termál, Kremnica
 • Penzión Zornička, Donovaly
 • Hotel PRAMEŇ, Dudince
 • ZENTIVA, a.s., rekreačné stredisko POPPY Bezovec
 • Penzion - restaurant OÁZA, s. r. o., Turčianske Teplice

Súkromný sektor

 • SPP, a.s. divízia Slovtransgas (12 PbÚ s celkovým počtom 3 000 prípojok)
 • Slovenské energetické strojárne a.s, Tlmače (1 000 prípojok)
 • SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom (700 prípojok)
 • Heineken Slovensko, a.s. Nitra (3 PbÚ s celkovým počtom 600 prípojok)
 • BUČINA, akciová spoločnosť, Zvolen (600 prípojok)
 • OAC Zlaté Piesky, s.r.o., Bratislava (500 prípojok)
 • VÁHOSTAV - SK, a.s., Žilina (500 prípojok)
 • Nestle Food, s.r.o., Prievidza (500 prípojok)
 • Regus BC Bratislava s. r. o., Bratislava (400 prípojok)
 • ŽOS Zvolen, a.s., Zvolen (300 prípojok)
 • Ringier Slovakia, a.s. Bratislava (300 prípojok)
 • SCA Hygiene Products spol. s r.o., Gemerská Hôrka (250 prípojok)
 • Stapring, a.s., Nitra (250 prípojok)
 • CHÉMIA a.s., Bratislava (250 prípojok)
 • HYDRONIKA DEE a.s., Bratislava (215 prípojok)
 • COOP Jednota Bratislava, SD, Bratislava (4 PbÚ s celkovým počtom 200 prípojok)
 • ARS Real spol. s r.o., Bratislava (200 prípojok)
 • Skanska BS a.s., Prievidza (2 zosieťované PbÚ s celkovým počtom 172 prípojok)
 • Nextra spol. s r.o., Bratislava (150 prípojok)
 • TRIM LEADER, a.s. Košťany nad Turcom (150 prípojok)
 • M&G Spedition, spol. s r.o. Bratislava (2 PbÚ s celkovým počtom 140 prípojok)
 • BASF Slovensko spol. s r.o., Bratislava (150 prípojok)
 • CASSPOS, a.s., Košice (100 prípojok)
 • THORIN a.s., Bratislava (100 prípojok)
 • bauMAX SR, spol. s r.o., Bratislava (96 prípojok)
 • Trade Trans Invest, a.s., Bratislava
 • IB Grant Thornton Consulting, k.s., Bratislava
 • British Airways, Plc., Bratislava
 • SCANIA Slovakia s.r.o., Bratislava
 • TIPOS a.s., Bratislava (WEB Server)
 • Lear Corporation Slovakia, s.r.o. Bratislava
 • ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava (WEB Server)
 • SkyEurope Airlines, a.s., Bratislava (WEB Server)
 • CKM 2000 Travel, spol. s r.o., Bratislava (2 PbÚ s celkovým počtom 96 prípojok)
 • KARTAGO TOURS, s.r.o., Bratislava
 • TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Bratislava
 • TNT Express Worldwide spol. s r.o., Bratislava
 • Johnson Controls International s.r.o., Lozorno (WEB Server)
 • Sanofi-Synthelabo Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • O-BRAIN Bratislava, spol. s r.o., Bratislava
 • IFM International Facility Management s.r.o., Bratislava
 • Oriflame Slovakia spol. s r.o., Bratislava
 • ENERGOTEL, a.s., Bratislava
 • AMYLUM SLOVAKIA spol. s r.o., Boleráz
 • SOLIVARY Prešov a.s., Prešov
 • PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany
 • GTECH Slovakia a.s., Bratislava (WEB Server)
 • ALFANA s.r.o., Bratislava
 • AGENTÚRA ALEX s.r.o., Bratislava
 • TEAM INDUSTRIES s.r.o., Turany
 • NECKERMANN spol. s r.o., Nové Zámky
 • MARO, s.r.o., Turčianska Štiavnička
 • Zlieváreň Zábrež, a.s., Dolný Kubín
 • CEE production & sourcing s.r.o., Hodruša-Hámre
 • MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava (WEB Server)
 • exe, spol. s r.o., Bratislava
 • Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • Empíria Group s.r.o., Nitra (WEB Server)
 • ELBA a.s., Kremnica