TELSOFT s.r.o.

Monitorovanie aktivity / neaktivity uzlov (liniek, trunkov)

Doplnkový modul Monitorovanie aktivity / neaktivity uzlov (liniek, trunkov) je výhodný pre firmy, ktoré využívajú napr. telefónovanie cez GSM brány.

Modul je začlenený do doplnkového samostatného modulu spracovania a vyhodnocovania QCPlusSpracService (beží na PC ako servis).

Modul umožňuje:

  • prideliť vstupnej linke (trunku) v "Zozname vstupných liniek" číslo uzlu, na ktoré sa aplikuje monitorovanie aktivity / neaktivity
  • pre servis QCPlusSpracService umožňuje aktivovať monitorovanie pre jednotlivé plány spracovania hovorov a nastaviť Interval signalizácie varovania [hh:mm] t.j. časový interval, v ktorom sa vyhodnocuje neaktivita / aktivita uzlov (liniek, trunkov)
  • v prípade zaznamenania "neaktivity / aktivity" príslušných uzlov (liniek, trunkov) počas nastaveného intervalu sa automaticky vygeneruje e-mail s varovaním na neaktivitu / aktivitu uzlov

Praktické využitie:

Užívateľ využíva napr. telefónovanie cez GSM brány, PbÚ má naprogramovanú na LCR a prioritné smerovanie mobilných volaní cez GSM brány. Počas prevádzky môže dôjsť k zablokovaniu GSM brány príp. k inému výpadku z rôznych príčin, pričom dochádza k smerovaniu mobilných volaní cez náhradné linky (trunky) a teda cez iného ako mobilného operátora. Hovory sú oceňované nevýhodnejšou tarifou a na GSM bráne sa nevyužíva ani už predom zaplatený paušál.
Pri použití tohto modulu môže byť užívateľ (správca ústredne) včas v krátkom čase, ktorý je daný "Intervalom signalizácie varovania", upozornený e-mailom s varovaním na neaktivitu uzlu (linky, trunku) a teda príp. aj na poruchu GSM brány.

Včasné varovanie na neaktivitu GSM brány môže užívateľovi ušetriť nemalé finančné čiastky.