TELSOFT s.r.o.

Profil firmy

Spoločnosť TELSOFT, spol. s r.o. bola založená v roku 2002. Spoločnosť disponuje kvalitným know-how v oblastiach analýzy a tvorby informačných a databázových systémov s použitím najmodernejších nástrojov. Od svojho vzniku nadviazala na dlhoročné skúsenosti jej pracovníkov v oblasti vývoja a nasadzovania tarifikačného software. Nosným produktom v súčasnosti je

Systém sledovania telefónnej prevádzky pobočkových ústrední, vyhodnocovania, oceňovania a evidencie telefónnych hovorov QConTel Plus.

Tarifikačný software dokáže spracovávať a vyhodnocovať údaje z pobočkových ústrední všetkých renomovaných svetových výrobcov. Potreba mať úplný prehľad o prevádzke pobočkovej telefónnej ústredne sa stalo nevyhnutnosťou väčšiny firiem. Software je vynikajúcim nástrojom na kontrolu a znižovanie nákladov za telefonovanie a vďaka možnosti vyhodnocovania príchodzích hovorov poskytuje kompletný prehľad o telefónnych aktivitách firmy. Software sa neustále vyvíja a prispôsobuje potrebám užívateľov pobočkových ústrední a legislatívnym zmenám jednotlivých operátorov, ktorí poskytujú telekomunikačné služby. Spoločnosť garantuje rýchlu reakciu na každú zmenu v tejto oblasti a poskytnutie poradenských a servisných služieb svojim zákazníkom. Spoločnosť dodáva software významným dodávateľom pobočkových ústrední na tuzemskom trhu.

Tarifikačný software je vyvinutý vývojovým nástrojom DELPHI pre prostredie s operačným systémom MS Windows XP/Vista/W7, na databázové spracovanie používa databázový driver BDE a pracuje s databázami typu DB (Paradox).

Informačné systémy na zákazku

Ďalšou oblasťou je vytváranie informačných systémov na zákazku. Riešenie jednotlivých zákaziek prebieha v tesnej spolupráci s odberateľom v nasledujúcich etapách:

  • analýza riešenej problematiky - tú spolu s odberateľom podrobne špecifikujeme a pre jeho požiadavky a priania hľadáme optimálne riešenie
  • vytvorenie projektu na základe analýzy
  • implementácia software a hardware podľa projektu úlohy
  • dodávka
  • finálna montáž, inštalácia software
  • školenie personálu
  • záručný a pozáručný servis

V prehľade boli uvedené základné údaje o činnosti spoločnosti TELSOFT, spol. s r.o.. Vieme našim zákazníkom poskytnúť komplexné riešenia pod operačným systémom Windows XP/Vista/W7. Pri implementácii používame osvedčenú spoľahlivú techniku a technológiu.