TELSOFT s.r.o.

Import dát od operátorov

Doplnkový modul Import dát od operátorov umožňuje užívateľovi načítať údaje o hovoroch, ktoré mu poskytuje jeho operátor hlasových služieb v elektronickej forme.


Modul umožňuje:

  • následne porovnať importované údaje o hovoroch s databázou hovorov získaných z pobočkovej ústredne a veľmi jednoducho a efektívne vykonať kontrolu faktúrovaných hovorov od operátora

    Na základe porovnania je možné vykonať akcie v databáze hovorov získaných z pobočkovej ústredne:

    • doplniť chýbajúce hovory
    • modifikovať (zosúladiť) údaje hovorov
    • vyradiť hovory

  • automaticky vytvoriť z importovaných údajov o hovoroch výslednú databázu evidovaných hovorov, ak program navykonáva tarifikáciu zo samotnej pobočkovej ústredne (napr. ak užívateľ využíva služby IP telefónie cez VoIP operátora))