TELSOFT s.r.o.

Automatizované exporty (reporty, zostavy)

Modul umožňuje na základe vopred vytvorených definícií exportov automatizovane, podľa definovaných kritérií (časových a iných.) a vytvoreného plánu exportov, generovať rôzne varianty exportov (zostáv, reportov) do súborov (formátu TXT, CSV alebo formátovaný Excel) a tieto odosielať adresátom na určené e-mailové adresy.

Finálne automatizované generovanie zadefinovaných exportov a ich odosielanie je realizované cez doplnkový servisný modul QCPlusSpracService .

Definície exportov:

 • Zdroj dát pre export - Prehľad evidovaných hovorov, Rozúčtovanie hovorov, Limity prípojok, Štatistické vyhodnotenie prevádzky
 • Formát exportu - TXT, CSV alebo formátovaný Excel
 • Exportovací jazyk - Slovenský (prednastavený), Anglický
 • Všeobecné nastavenia, výbery a filtrácie - nastavenie usporiadania a všeobecného filtra, výber pre hovory Odchodzie / Príchodzie / Všetky, výber Skupiny (filter na prípojky skupiny), nastavenie filtra na konkrétne prípojky a volané čísla, definícia „hromadného“ exportu pre podskupiny vybranej hlavnej skupiny, definícia „hromadného“ exportu pre vybrané prípojky, definícia „hromadného“ exportu pre prípojky vybranej hlavnej skupiny
 • Výber a nastavenie položiek pre export
 • Obdobie a vykonanie
  • obdobie - dnes, včera, tento týždeň, minulý týždeň, tento mesiac, minulý mesiac, definované obdobie (od - do, dátum a čas), interval - deň v týždni
  • vykonanie - jednorazové (dátum a čas vykonania) alebo periodické - konkrétny deň v týždni, konkrétny deň v rámci mesiaca
 • Odoslanie exportu - nastavenie Odoslať / Neodoslať, odoslať na adresu priradenú vybranej skupine / prípojke, odoslať na adresu(y) priamo zadané v definícii exportu, predmet správy, text správy

Plán exportov - umožňuje naplánovať vykonávanie zadefinovaných exportov. Plán exportov sa uplatňuje pri automatizovanom generovaní exportov do súborov a ich odosielaní adresátom na určené e-mailové adresy cez servisný modul QCPlusSpracService.

Praktické využitie - príklady:

Vedúci odborov, oddelení, tímov môžu dostávať e-mailom pravidelné reporty (zostavy) podľa konkrétnych požiadaviek.

Užívatelia prípojok môžu napr. dostávať e-mailom „varovný“ report, ak ich hovorné v danom mesiaci dosiahlo XX % celkového limitu nastaveného pre ich prípojku.