TELSOFT s.r.o.

Registrácia softvéru

Odoslaním vyplnenej registračnej karty potvrdzujem, že som si prečítal (a) a rozumiem Licenčnej dohode, ktorá je súčasťou dodaného programového produktu a otvorením obalu s inštalačným nosičom (CD, disketami) s týmito podmienkami súhlasím. Registráciou Vám vznikne nárok na poradenskú službu (hot line) a informovanie o najnovšej verzii produktu (upgrade) a možnosti nákupu tejto verzie za zníženú cenu.

Programový produkt:
Verzia:
Registračné číslo:
Názov organizácie:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Telefón:
Fax:
E-mail: