TELSOFT s.r.o.

WEB Server QConTel Plus

Nadstavba je určená pre užívateľov, ktorí požadujú prístup k informáciám o zaevidovaných hovoroch z mnohých pracovísk v sieti. Umožňuje prístup licencovanému počtu užívateľov cez štandardný Internetový prehliadač .

 • WEB Server QConTel Plus je aplikačný HTTP server, ktorý nepotrebuje pre svoju prevádzku predinštalovaný všeobecný HTTP Server (Apache, IIS ...).
 • WEB Server QConTel Plus je možné začleniť aj do firemného intranetu.
 • na centrálnom počítači, kde sa nachádza vyhodnocovací modul QConTel Plus sa nainštaluje WEB Server QConTel Plus, inštaľuje sa ako lokálna sytémová služba (servis)
 • na počítačoch v sieti netreba inštaľovať žiadny SW, zadefinovaný užívateľ sa prihlási do servera cez prihlasovacie meno a heslo
 • administrátor pridelí užívateľom prihlasovacie meno a heslo
 • administrátor určí typ užívateľa a tým aj prístupové oprávnenia k údajom

  a) užívateľ skupinový – má prístupové oprávnenie na určitú skupinu (celá firma, útvar, oddelenie, tím) a jej podskupiny, prípojky
  b) užívateľ bežný – má prístupové oprávnenie na určitú prípojku príp. autorizačný kód

Hlavné výhody a prínosy:

 • jednoduchá inštalácia (inštaľuje sa len WEB Server) a jednoduchá správa WEB Servera (administrátorom cez štandardný Internetový prehliadač)
 • veľmi rýchly prístup k údajom je typu klient / server
 • jednoduchá obsluha klienta WEB Servera, prístup užívateľov cez štandardný Internetový prehliadač
 • tarifikačný SW získava nový rozmer – samotná databáza sa prostredníctvom WEB Servera stáva akýmsi informačným portálom v rámci firemného intranetu
 • každý užívateľ WEB Servera získava úplnú a neustálu kontrolu nad telefonovaním v závislosti od prideleného prístupového oprávnenia (celá firma, útvar, oddelenie, tím, prípojka), získava možnosť operatívne regulovať výdavky za telefonovanie v rámci prideleného prístupového oprávnenia
 • každý užívateľ WEB Servera si sám realizuje požadované výstupy kedy chce, nemusí to robiť jeden pracovník
 • WEB Server ešte viac zvyšuje vplyv psychologického efektu "možnej kontroly" na zamestnancov, čo sa môže premietnuť do ďalšieho poklesu nákladov na telefónnu prevádzku (napr. súkromné hovory - zníži sa ich počet, zníži sa ich trvanie)

Hlavné funkcie:

 • detailné zobrazenie hovorov (výber žiadaného obdobia, usporiadania, filtra, konkrétnej prípojky, volaného / volajúceho čísla), celkové sumy - pri výbere usporiadania a filtra sa využívajú definície z vyhodnocovacieho modulu SW QConTel Plus
 • sumácia (rozúčtovanie) hovorov – podľa zvoleného kritéria (výber žiadaného obdobia, zoskupenia, usporiadania, filtra), celkové sumy - pri výbere zoskupenia, usporiadania a filtra sa využívajú definície z vyhodnocovacieho modulu SW QConTel Plus
 • detailné zobrazenie vnútorných hovorov (volania medzi prípojkami PbÚ)
 • podporuje duálne zobrazovanie cien
 • prehľad limitov prípojok (výber mesačného obdobia) – prehľad pretelefonovaných súm a porovnanie s nastavenými limitami (celkové, súkromné)
 • užívateľ má možnosť zvoliť jazyk (slovenský, anglický), v ktorom sa zobrazujú výstupy z WEB Servera, zmeniť svoje prihlasovacie heslo, počet zobrazovaných riadkov na jednu stránku
 • užívateľ má možnosť označiť už zaevidovaný hovor ako „SÚKROMNÝ“ (príp. odznačiť)
 • užívateľ má možnosť doplňať súkromné telefónne čísla do interného Telefónneho zoznamu, ktorý slúži na bližšiu špecifikáciu hovorov počas spracovania hovorov
 • užívateľ má možnosť exportovať údaje do formátovaného XLS súboru (predpoklad – na PC s WEB Serverom je nainštalovaný Excell)
 • užívateľ má možnosť údaje vytlačiť v optimalizovanom formáte pre tlač