TELSOFT s.r.o.

Alternatívny výpočet ceny hovorov

Doplnkový modul Alternatívny výpočet ceny hovorov je výhodný pre firmy, ktoré prenajímajú prípojky svojej pobočkovej ústredne a účtujú služby nájomníkom.

Modul umožňuje:

  • zadefinovanie špecifického spôsobu tarifikácie pre skupinu prípojok (napr. nájomnici), ktorá je zadefinovaná v "Štruktúrovaných skupinách" - priradenie špecifického užívateľského programu (špecifické tarify) pre výpočet alternatívnej ceny hovorov
  • automatický výpočet alternatívnej ceny hovorov pri spracovaní a ocenení hovorov – záznam hovoru v "Prehľade evidovaných hovorov" tak obsahuje súčasne štandardnú cenu aj alternatívnu cenu
  • tlač detailného prehľadu evidovaných hovorov s alternatívnou cenou
  • rozúčtovanie (sumácia) hovorov podľa rôznych kritérií cez alternatívnu cenu a tlač

Praktické využitie:  

Užívateľ má u svojho operátora dohodnuté výhodné ceny hovorov alebo v rámci užívateľského programu sa uplatňujú aj voľné minúty t.j. cena hovorov je 0 Sk. Nový modul mu umožňuje účtovať svojím nájomníkom hovory za alternatívne ceny, ktoré sú počítané podľa bežného užívateľského (volacieho) programu daného operátora, pri ktorom sa neuplatňujú voľné minúty (príp. aj iného operátora). Užívateľ tak má k dispozícii skutočnú cenu hovoru vypočítanú podľa užívateľského programu, ktorý skutočne využíva a aj alternatívnu cenu hovoru, ktorú účtuje nájomníkovi.

Príklad:

Miestny hovor - 1 minútový - v rámci voľných minút:

- skutočná cena hovoru = 0 €
- alternatívna cena hovoru = 0,0631 €