TELSOFT s.r.o.

Najčastejšie chyby a problémy pri prevádzke systému QConTel Plus

Najčastejšie otázky.

1) Neprebieha zber informácii o hovoroch z PbÚ

Príčina: nie je spustený komunikačný program TelCom.

Odstránenie: spustiť komunikačný program TelCom z menu Šart/Po spustení, ak sa ikona TelCom v Po spustení nenachádza, treba spustiť program TelCom.exe. Nachádza sa v adresári, kde je inštalovaný systém QConTel Plus. Ak chcete, aby sa komunikačný program spúšťal pri každom štarte operačného systému, vytvorte zástupcu programu TelCom.exe do zložky Po spustení.


Príčina: PbÚ nevysiela informácie o hovoroch.

Odstránenie: servisný technik by mal skontrolovať príp. urobiť správne nastavenie ústredne a povoliť vysielanie informácií o hovoroch.


Príčina: chyba v prepojení PbÚ a počítača, príp. buffera.

Odstránenie: skontrolovať príp. opraviť prepojovací kábel a konektory.


Príčina: správca systému QConTel Plus zadal v komunikačných parametroch nesprávny komunikačný port alebo daný port nefunguje.

Odstránenie: správca systému musí zadať iné nastavenia v komunikačnom programe TelCom a skontrolovať príp. opraviť komunikačný port na počítači.


Príčina: vzniká konflikt medzi komunikačným programom TelCom a iným programom pristupujúcim na ten istý komunikačný port.

Odstránenie: zmeniť nastavenie komunikačného portu v programe TelCom a prepojiť komunikačný kábel z ústredne (buffera) do PC alebo, ak je to možné, zmeniť nastavenia komunikačného portu v programe, s ktorým vzniká konflikt. Možným konfliktným programom môže byť inštalovaný ovládač faxmodemu.2) Zber informácií o hovoroch z PbÚ prebieha, ale informácie sú skreslené

Príčina: správca systému QConTel Plus nesprávne zadal komunikačné parametre pre komunikáciu s PbÚ.

Odstránenie: správca systému musí zadať správne komunikačné parametre v komunikačnom programe TelCom.3) Spracovanie hovorov je prerušené hlásením "Table is full" a spracovanie hovorov sa zastaví

Príčina: bola dosiahnutá maximálna kapacita databázovej tabuľky hovorov.

Odstránenie: je potrebné vykonať Archiváciu hovorov, čím sa zabezpečí potrebná kapacita pre evidenciu ďalších hovorov.

Ak spracovanie hovorov prebieha na pozadí prostredníctvom služby QCPlusSpracService, správa o tejto udalosti je zaznamenaná do „logovacieho“ súboru QCPlusSpracService.log a plán spracovania hovorov sa zastaví. Po uvolnení kapacity databázovej tabuľky hovorov je potrebné vykonať "reštart" služby QCPlusSpracService (cez konfiguračnú utilitu QCPlusSpracServiceConf.exe alebo cez Service Control Manager OS Windows).4) Spracovanie hovorov je prerušené hlásením "Key violation" alebo „Corrupt table/index header“ a spracovanie hovorov sa zastaví

Príčina: bol porušený primárny indexový kľúč databázovej tabuľky alebo bola poškodená hlavička databázovej tabuľky príp. indexového súboru.

Odstránenie: je potrebné vykonať servisnú funkciu „Oprava poškodených tabuliek“. V oboch prípadoch zvoľte činnosť „Oprava poškodenej tabuľky“ – pri tejto voľbe, ak bude oprava poškodenej tabuľky úspešná, následne sa vykoná aj oprava primárneho kľúča databázovej tabuľky.

Ak nie je z nejakého dôvodu možné vykonať servisnú funkciu „Oprava poškodených tabuliek“, použite servisnú utilitu „DBPdoxRepairUtility.exe“, ktorú si môžete stiahnuť z našej stránky v časti „Servis“.

Po oprave skontrolujte funkčnosť databázovej tabuľky hovorov otvorením „Prehľadu evidovaných hovorov“.

Ak spracovanie hovorov prebieha na pozadí prostredníctvom služby QCPlusSpracService, správa o tejto udalosti je zaznamenaná do „logovacieho“ súboru QCPlusSpracService.log a plán spracovania hovorov sa zastaví. Po oprave poškodenej databázovej tabuľky je potrebné vykonať "reštart" služby QCPlusSpracService (cez konfiguračnú utilitu QCPlusSpracServiceConf.exe alebo cez Service Control Manager OS Windows).5) Po spustení je program QConTelPlus počas „Kontroly štruktúr databázových tabuliek“ prerušený hlásením „Corrupt table/index header“ a obsluha je vyzvaná, aby vykonala servisnú funkciu „Oprava poškodených tabuliek“

Príčina: pri kontrole bolo zistené poškodenie hlavičky databázovej tabuľky príp. indexového súboru.

Odstránenie: je potrebné vykonať servisnú funkciu „Oprava poškodených tabuliek“. Zvoľte činnosť „Oprava poškodenej tabuľky“ – pri tejto voľbe, ak bude oprava poškodenej tabuľky úspešná, následne sa vykoná aj oprava primárneho kľúča databázovej tabuľky.

Ak nie je z nejakého dôvodu možné vykonať servisnú funkciu „Oprava poškodených tabuliek“, použite servisnú utilitu „DBPdoxRepairUtility.exe“, ktorú si môžete stiahnuť z našej stránky v časti „Servis“.

Po oprave skontrolujte funkčnosť databázovej tabuľky hovorov otvorením „Prehľadu evidovaných hovorov“.

Ak spracovanie hovorov prebieha na pozadí prostredníctvom služby QCPlusSpracService, správa o tejto udalosti je zaznamenaná do „logovacieho“ súboru QCPlusSpracService.log a plán spracovania hovorov sa zastaví. Po oprave poškodenej databázovej tabuľky je potrebné vykonať "reštart" služby QCPlusSpracService (cez konfiguračnú utilitu QCPlusSpracServiceConf.exe alebo cez Service Control Manager OS Windows).


V prípade, že ste na tejto stránke nenašli odpoveď na Vašu otázku, napíšte nám prosím.