TELSOFT s.r.o.

Hotelová prevádzka

Realizuje sa prostredníctvom Modulu hotelovej prevádzky. Tento modul je určený pre spoločnosti, v ktorých prevažuje „hotelový“ charakter prevádzky pobočkovej ústredne , napr. hotely, penzióny alebo liečebné domy.

Modul obsahuje:
 • podporné funkcie, ktoré sú typické pre hotelovú prevádzku
  • Nový pobyt
  • Ukončenie pobytu
  • Hovorňa
  • Pridanie služby na izbu
  • Zálohový doklad
  • Stav pobytu / čiastočná úhrada
  • Kontrola účtu izby
 • špeciálne tlačové výstupy vystavených dokladov (účtenky) – celková suma hovorov, detailne hovory, sumárne podľa typu hovorov
 • samostatné systémové parametre pre hotelovú prevádzku (napr. nastavenie spôsobu zaokrúhľovania hotelových cien jednotlivých hotelových hovorov pri spracovaní )
 • záznamy o pobytoch sú vedené v Zozname pobytov a je vedený aj zoznam všetkých vystavených dokladov
 • evidované hotelové hovory obsahujú informáciu o hotelovej cene aj o štandardnej cene
 • prepojenie s iným hotelovým SW - realizuje sa cez modul exportu hotelových hovorov do CSV súboru - okamžite po spracovaní a zaevidovaní hotelového hovoru sa vykoná export (užívateľom definovateľná štruktúra exportovaných údajov o hotelovom hovore)
Súčasne sa dodáva aj modul Užívateľských oprávnení a doplnkový samostatný modul spracovania a vyhodnocovania hovorov QCPlusSpracService.