TELSOFT s.r.o.

Komunikačný (prenosový) SW FTP Downloader

Špeciálny komunikačný (prenosový) SW - samostatný SW, nezávislý od tarifikačného SW (beží ako lokálna systémová služba pod OS Windows) - FTP klient s vlastným plánovačom sťahovania súborov z FTP serverov prostredníctvom štandardného FTP protokolu.